O KOSTELÍČKU BOŽÍHO TĚLA

Kostelíček Božího Těla je starodávné poutní místo opředené legendami a disponující svým výjimečným geniem loci. Po staletí sem proudily davy poutníků, aby spočinuly u vzácného pramene a oslavovaly velikost Boží v místním poutním kostele. 

V poslední době se daří Spolku pro kostelíček Božího Těla toto místo znovu oživit nejen pro věřící, ale pro všechny lidi dobré vůle, kteří sem chodí občerstvit svou duši a spočinout v náruči blahodárného poutního areálu.

O SPOLKU

Vznikli jsme v květnu 2018 ze spontánního nápadu a vrhli se s veškerou vervou bez nároku na odměnu do opečovávání kostelíčku. A budeme v tom pokračovat i nadále, dokud to bude toto kouzelné místo potřebovat.

ADOPCE PÍŠŤAL

Adopcí píšťaly se stanete jejím duchovním vlastníkem a patronem. Nikdo jiný ji adoptovat nemůže. Dostanete k ní certifikát dárce a na vyžádání potvrzení o daru. Můžete si tak adopci píšťaly jednoduše odečíst z daní. 

ADOPCE STROMŮ

Cílem adopce stromů je postupně obnovovat jedinečnou lipovou alej v poutním areálu a zachovat ji tak i pro další generace. Vyberte si svůj strom, který poroste spolu s Vámi. *Adopce bude spuštěna během roku 2024.

KLUB PŘÁTEL

Přidejte se mezi ty, kterým není lhostejný osud tohoto poutního místa. Pomozte nám v naší dobrovolnické činnosti formou dlouhodobé podpory.