O SPOLKU

Vznikli jsme v květnu 2018 ze spontánního nápadu, vrhli se s veškerou vervou bez nároku na odměnu do opečovávání kostelíčku a budeme v tom pokračovat i nadále, dokud to bude toto kouzelné místo potřebovat.

Hlásíme se k dávné tradici Spolku svaté Rosálie, který v Bludově působil v letech 1901-1949. Jednou z jeho hlavních činností byla péče o „kosteléček“, jak se po bludovsku říká, v němž členky spolku pečovaly o čistotu a výzdobu chrámu.

My se snažíme na jejich odkaz navázat a ve spolupráci s farností Bludov posunout věhlas kostelíčka zase o něco dál. Sdružujeme zájemce o obrodu, zvelebování, péči a propagaci této kulturní památky, jakož i celého poutního areálu kolem chrámu.

Jak můžete pomoci Vy

1

Sdílejte informace o nás

Podporou na sociálních sítích nám pomůžete dostat se k dalším lidem. Zároveň Vás tam budeme informovat o průběhu sbírky, o pořádaných akcích a další naší činnosti. Sledujte nás na Facebooku a sdílejte naše posty. Opravdu nám to pomůže. Děkujeme.

2

Adoptujte si píšťalu z našich varhan

Adopcí píšťaly se stanete jejím duchovním vlastníkem a patronem. Nikdo jiný ji adoptovat nemůže. Dostanete k ní certifikát dárce a na vyžádání potvrzení o daru. Můžete si tak dar odečíst z daní. *Adopce varhan bude dostupná po oficiálním spuštění sbírky, tedy během podzimu 2023. Do té doby se můžete stát členem Klubu přátel kostelíčka Božího Těla.

3

Přispějte jakoukoli částkou

Podpořte obnovu poutního areálu. Vaše dary poukazujte na čísle účtu našeho Spolku pro Kostelíček Božího Těla: 1102096001/2700 Můžete využít také pohodlnější QR platbu níže. Děkujeme!

Váš dar na obnovu poutního místa nám můžete poslat na:

Č. účtu: 1102096001/2700

IBAN: CZ94 2700 0000 0011 0209 6001

BIC (SWIFT): BACXCZPP

Nebo využijte rychlejší QR platbu.

4

Přidejte se do Klubu přátel

Pomozte nám v naší dobrovolnické činnosti formou dlouhodobé podpory. Pravidelné částky nám pomohou lépe plánovat budoucí investice do poutního areálu.

5

Navštěvujte naše akce

Pravidelně každou první neděli v měsíci pořádáme v Bludově na faře tzv. farní kavárny. Od 10 do 12 hodin zde nabízíme skvělé kafe a dezerty od naší paní cukrářky. Pro děti je vždy v prvním patře připraven doprovodný program.

Náš stánek s dobrotami od bludovských hospodyň najdete i na poutích a hodech v Bludově. 

Přímo u kostelíčka Božího Těla pořádáme každoročně dvě poutě. Tou první bývá během června hlavní pouť k Božímu Tělu, následuje pak v září pouť ke sv. Rozálii, patronce Bludova. Tato poutní slavnost bývá spojena s pohádkovým lesem pro děti.