Jírovec maďal č. 38

Tento jírovec je součástí jižní hranice aleje a nachází se v těsném sousedství božích muk. Výška stromu je 24 metrů, obvod kmene pak 204 cm. Tento strom aktuálně nepotřebuje odbornou péči, přesto si jej můžete adoptovat za symbolickou 1 korunu. Pokud bude třeba do budoucna jakýkoli zásah arboristy, oveme se vám. Adoptujte si tento strom a pomozte zachovat Genius loci tohoto nádherného poutního místa. Děkujeme! 

Poznámka dendologa: Sekundární větvení, velké řezné rány, počínající dutiny, kalusující mrazové trhliny

 

Pravidla adopce stromu:

  • Adoptovat strom mohou jednotlivci, instituce, školy, nebo firmy
  • Adopcí stromu nevzniká vlastnické právo k adoptovanému stromu
  • Dárce obdrží certifikát o adopci a přímo u stromu bude cedulka se jménem dárce/obdarovaného (pokud v poznámce neuvede, že si tak nepřeje)
  • Každý dárce zároveň obdrží po zaplacení stromu darovací smlouvu
  • Údržba stromů je garantována Spolkem pro Kostelíček Božího Těla, z. s.