Lípa srdčitá č. 42

Tahle lípa srdčitá je součástí jižní hranice aleje. Výška stromu je 24 metrů, obvod kmene pak 240 cm. Adoptujte si tento strom a pomozte zachovat genius loci tohoto nádherného poutního místa. Děkujeme! 

Poznámka dendrologa: Přeštíhlený kmen, obnažené kořeny u cesty, zakalusovaná mrazová trhlina, sekundární větvení

Cena za ošetření stromu zahrnuje pěstební opatření dle potřeby. Jedná se zejména o tyto odborné zásahy:

Zdravotní řezy: Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a pespektivity stromu.

Lokální a obvodové redukce: Cílem lokální redukce je redukce části stromu za účelem odlehčení nebo symetrizace koruny z důvodu zvýšení její stability.

Sesazení sekundární koruny: Provádí se na jedincích jejichž koruna byla v minulosti radiálně redukována. Péče spočívá ve snižování sekundární koruny a udržení ji ve stabilní stavu, nebo převedení na tvarovací řez.

Bezpečnostní vazby: Bezpečnostní vazba se používá pro zajištění mechanicky nestabilních větví, nebo částí stromu. Váže se v horní nebo dolní třetině zajišťovaného defektu.

Pravidla adopce stromu:

  • Adoptovat strom mohou jednotlivci, instituce, školy nebo firmy
  • Adopcí stromu nevzniká vlastnické právo k adoptovanému stromu
  • Dárce obdrží certifikát o adopci a přímo u stromu bude cedulka se jménem dárce/obdarovaného (pokud v poznámce neuvede, že si tak nepřeje)
  • Každý dárce zároveň obdrží po zaplacení stromu darovací smlouvu
  • Údržba stromů je garantována Spolkem pro Kostelíček Božího Těla, z. s.

5200