Lípa srdčitá č. 3

Tahle lípa srdčitá je třetím stromem v areálu ve směru od Šumperka. Nachází se blízko posezení s ohništěm. Výška lípy je 24 metrů, obvod kmene pak  254 cm. Tento strom aktuálně nepotřebuje odbornou péči, přesto si jej můžete adoptovat za symbolickou 1 korunu. Pokud bude třeba do budoucna jakýkoli zásah arboristy, ozveme se vám. Adoptujte si tento strom a pomozte zachovat genius loci tohoto nádherného poutního místa. Děkujeme! 

Poznámka dendrologa: Sekundární větvení, boule na kmeni, rány po řezu, bazální výmladnost. Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. Délkový přírůst dále probíhá, ale již nemá charakter dynamické změny výšky jedince, ale spíše zvětšování objemu koruny. V tuto chvíli není třeba zásah.

Pravidla adopce stromu:

  • Adoptovat strom mohou jednotlivci, instituce, školy nebo firmy
  • Adopcí stromu nevzniká vlastnické právo k adoptovanému stromu
  • Dárce obdrží certifikát o adopci a přímo u stromu bude cedulka se jménem dárce/obdarovaného (pokud v poznámce neuvede, že si tak nepřeje)
  • Každý dárce zároveň obdrží po zaplacení stromu darovací smlouvu
  • Údržba stromů je garantována Spolkem pro Kostelíček Božího Těla, z. s.