Lípa srdčitá č. 45

Tahle lípa srdčitá je nejkrásnějším stromem v celém poutním areálu. Nachází se přímo vedle posezení s ohništěm. Výška lípy je 26 metrů, obvod kmene pak velmi slušných 383 cm. Adoptujte si tento strom a pomozte zachovat genius loci tohoto nádherného poutního místa. Děkujeme! 

Poznámka dendrologa: Mohykán, deprese kambia, sekundární větvení, rozložitý růst, první ošetření proběhlo 03/2023. Průběžně bude třeba další péče. Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. Délkový přírůst dále probíhá, ovšem již nemá charakter dynamické změny výšky jedince, ale spíše zvětšování objemu koruny.

Cena za ošetření stromu zahrnuje pěstební opatření dle potřeby. Jedná se zejména o tyto odborné zásahy:

Zdravotní řezy: cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a pespektivy stromu.

Lokální a obvodové redukce: cílem lokální redukce je redukce části stromu za účelem odlehčení nebo symetrizace koruny z důvodu zvýšení její stability.

Sesazení sekundární koruny: provádí se na jedincích, jejichž koruna byla v minulosti radiálně redukována. Péče spočívá ve snižování sekundární koruny a udržení ji ve stabilní stavu, nebo převedení na tvarovací řez.

Bezpečnostní vazby: bezpečnostní vazba se používá pro zajištění mechanicky nestabilních větví nebo částí stromu. Váže se v horní nebo dolní třetině zajišťovaného defektu.

Pravidla adopce stromu:

  • Adoptovat strom mohou jednotlivci, instituce, školy nebo firmy
  • Adopcí stromu nevzniká vlastnické právo k adoptovanému stromu
  • Dárce obdrží certifikát o adopci a přímo u stromu bude cedulka se jménem dárce/obdarovaného (pokud v poznámce neuvede, že si tak nepřeje)
  • Každý dárce zároveň obdrží po zaplacení stromu darovací smlouvu
  • Údržba stromů je garantována Spolkem pro Kostelíček Božího Těla, z. s.

8500