2

Zvolte si tón

Rejstřík:

Zvuková „koruna“ pléna nástroje, kdy na jedné klávese zní současně tři oktávově a kvintově laděné tóny vysoké polohy. Mixturu by bylo možno nazvat „královnou“ rejstříků, protože je určující pro celkový charakter a vyznění plného zvuku nástroje. Šest nejmenších píšťal chybí, proto dojde ke zhotovení jejich restaurátorských kopií.

A

3000 

a

2000 

a1

1000 

Ais

3000 

ais

2000 

ais1

1000 

C

3000 

c

2000 

c1

1000 

c2

700 

Cis

3000 

cis

2000 

cis1

1000 

D

3000 

d

2000 

d1

1000 

d2

700 

Dis

3000 

dis

2000 

dis1

1000 

E

3000 

e

2000 

e1

1000 

F

3000 

f

2000 

f1

1000 

Fis

3000 

fis

2000 

fis1

1000 

G

3000 

g

2000 

g1

1000 

Gis

3000 

gis

2000 

gis1

1000 

H

3000 

h

2000 

h1

1000